Beaskàdas < 300 280km / 220km

Beaskádas <300 

Oppdatert 8 desember 2021

7-9 januar 2022

Det kan komme endringer i løpet. 

8-spann 160 km

Beaskádas <300km 8-spann er godkjent som kvalifiseringsløp til FL-600

Alle hunder skal være vaksinert og chipmerket etter gjeldende regler (se NHF)

Start: Lørdag 8 januar mellom kl. 10 – 11.00 (åpen start) Suolovuopmi fjellstue.

Start-tiden til hver enkelt deltaker blir registrert i minutter.

Vaksinasjonskort med chipnummer er påkrevd!

Deltakeren må på forhånd ha betalt lisens til NHF for å kunne starte løpet

Løype 8 spann 160km: Suolovuopmi –  Mieron – Suolovuopmi 2 – Bingis  -Suolovuopmi mål

Inn og ut tider blir registrert på følgende plasser:

8-spann:  Mieron – Suolovuopmi 2

14 -spann 280 km

Start: fredag 7 Januar kl 17 – 18 (Åpen start) I Gargia

Gargia – Suolovuopmi 1 – Mieron – Soulovuopmi 2 – Mieron – Suolovuopmi 3 – Gargia

Alle deltakere skal ha med seg egen GPS med sporlogg og skal kunne fremvise at man har fulgt løypa hvis det blir påkrevd.

GPS nullstilles ved start, og deltakeren skal påse at sporloggen er på.

Hvis deltakeren skal hvile i sporet må den kjøre ut av løypa når den skal ta ut hvile. Det er ikke lov å legge seg til å hvile i løypa da dette vil være til hinder for andre deltakere.

Hvis deltakere ikke kan vise til at den har fulgt løypa på sin GPS fra start til mål kan den ved særlig grunn likevel få godkjent løp. Men vil bli registrert sist i sin klasse på resultatlista.

Deltakeren kan kun sette igjen hund på Suolovuopmi 2 og Mieron Deltaker er selv ansvarlig for hunder som er satt ut og må gjøre avtale med sin handler som må hente og ivareta hunden.

Skistaver eller annet stakeutstyr er ikke tillatt i noen klasser.

Det er veipassering på Suolovuopmi  Det vil være vakter ved veien og nedsatt hastighet. Deltakeren har likevel selv alt ansvar for seg og sitt spann når den skal krysse vei. For å ikke sette seg selv eller andre i fare skal alle deltakere forholde seg til beskjeder fra vaktene ved veikryssing.

Hviletid:

8 spann – er det minimum 4 timer obligatorisk hvile som skal tas ut på Suolovuopmi. Tidsutligning tas ut samtidig med obligatorisk hvile.

14 spann – er det minimum 6 t obligatorisk hvile som kan tas ut på Suolovuopmi 2, Mieron 1 eller 2. All obligatorisk hvile må tas ut før Suolovuopmi 3.

2 t må tas ut på Suolovuopmi 2 samtidig med tidsutligning.

Høy og vann

Deltakeren skal selv ta med seg høy til Suolovupmi og Mieron som skal brukes til hundene for å hvile på sjekkpunkt. Hver og en må også rydde høyet etter seg. Det er lov å ha med høy i handlerbil for å bruke på sjekkpunktet. Handler kan også rydde høy etter deltakeren.

Deltakeren må selv ta med seg høy i sleden for å bruke på sjekkpunkt Mieron. Høy kan hentes fra bil i Suolovuopmi.

NB! Deltakeren er ansvarlig for at høy ryddes bort på Suolovoupmi når sjekkpunktet forlates siste gangen. Dersom ikke, vil deltakere bli belastet for 500,- i gebyr. Dette gebyret går til å dekke utgifter som Alta folkehøyskole har i forbindelse med Beaskadas 300. 

Det er kun tilgjengelig vann på Suolovuopmi fra arrangør. Det er lov å ta vann fra åpne bekker underveis hvis dette finnes.

Dyrevelferd og veterinærtjenesten:

Beaskádas <300 skal gjennomføres med fokus på hundenes velferd og helse.

Deltakeren er til en hver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut i fra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.

Hunder som blir skadet eller av andre helsemessige og/eller kondisjonsmessige tilstander ikke egner seg til å fortsette i løpet skal fraktes i sleden og tas med til Suolovuopmi for vurdering av veterinærer.

Hunder som er vurdert av veterinærer til ikke å kunne delta videre skal tas ut av løpet.

Hunder som halter skal fraktes i sleden. Hunder skal ikke springe halte inn til, heller ikke ut av Suolovuopmi, Mieron/inn til mål.

Hunder som faller om/kaster seg skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til Suolovuopmi og tas ut av løpet.

Hunder som er/har vært overopphetet skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste Suolovuopmi og tas ut av løpet.

Brudd på regelen kan medføre at deltakeren blir diskvalifisert.

Veterinærene er stasjonert på Suolovuopmi og vil være tilgjengelig for alle deltakere der.

➢ Det vil være obligatorisk veterinærsjekk på Suolovuopmi 2 Deltakeren sitt spann skal være godkjent av veterinær før den kan starte ut fra Suolovuopmi.

Veterinær kan forlange å se spannet/enkelt hunder når det kommer til målgang/sjekkpunkt.

Det vil være tilgang til veterinær på Suolovuopmi

Deltakeren har selv ansvar for å påse at hundespannet er i god nok forfatning til å gå ut av Suolovuopmi etter godkjenning fra veterinær. Det er deltakeren som har ansvaret for at dens hunder har fått riktig stell og hvile underveis til å kunne fortsette løpet. Deltakeren vil få veiledning av veterinær så langt det er mulig.

Hunder som skal gå videre i løpet fra obligatorisk veterinærkontroll skal ha:

En deltaker som starter ut fra Suolovuopmi 2 uten godkjent veterinærkontroll vil automatisk bli diskvalifisert.

En deltaker og dens spann/enkelt hunder kan bli pålagt undersøkelse og holdt igjen på Suolovuopmi 2 hvis det anses som nødvendig, også etter godkjent veterinærkontroll. Deltakeren må starte ut fra alle sjekkpunkt med ett frisk og skadefritt hundespann. Deltakeren kan bli pålagt og snu tilbake til sjekkpunkt hvis den har skadet hund, eller at spannet er i dårlig forfatning.

Hvis en hund blir syk under løpet har deltakeren selv ansvar og bringe den til nærmeste vakthavende veterinær for behandling.

Obligatorisk utstyr

*Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum en hund i tillegg til obligatorisk utstyr.

*GPS + ekstra batterier. Med innlagt spor. Alle deltakere er pålagt å bruke GPS, den skal nullstilles ved start og sporlogg skal være på under hele løpet. Deltakeren kan bli pålagt å vise frem GPS for å vise at løypa er fulgt. Gps skal være innstilt på UTM

*Snøspade

*Frontanker

*Øks eller storkniv

*Førstehjelpsutstyr til seg selv og til hunder

*Signalpenn

*Wirenakkeline (en til hver hund i spannet)

*Starttau

*Liggunderlag

*Jerven ekstrem, eller tilsvarende kvalitet

*Vintersovepose

*Hodelykt

*Dekken til alle hundene i spannet

*8 sokker per hund (inkludert dem som er på hund ved start)

*Ekstra sko og sokker/innersko til deltakeren

*Mat og drikke til deltakeren for minimum 24 t. 

*Minimum 1 kg fôr per hund (vi anbefaler at du tar med nok fôr for minimum 24 t.) Alt fôr kan brukes underveis i løpet. Ikke krav til å ha med noe tilbake til mål!

*Operativ fôrkoker, (dvs minimum 1 liter rødsprit, fyrstikk)

*Forskåler og øse

*Hundepose (hvis hund må i sleden)

*Deltakeren skal være merket med refleks foran og bak på jakken. I tillegg så må lederhunder være merket med refleks i halsbåndet eller mellom nakkelina. Det skal også være refleks på sledens langside på begge sider.


Det forventes at deltakeren kan enkel bruk av GPS.

TD/rennleder har full anledning å godkjenne eller forkaste utstyr.

HALM er ikke lov å bruke i løypa under løpet! (kun høy som kan brukes i løypa og på sjekkpunkt.

Alle deltakere skal ivareta sin og hundene sin sikkerhet på fjellet. Derfor må obligatorisk utstyr være av god nok kvalitet til å bruke i dårlig vær/ekstremvær

Deltakeren kan bli nektet å starte hvis det er mangler ved obligatorisk utstyr, slede eller hvis deltakeren sine hunder ikke er i god nok forfatning til å starte i løpet.