Årsmøte

Årsmøte 2018

ATHK ønsker å invitere til årsmøte på GARGIA FJELLSTUE, mandag 7. mai 2018, kl. 19. 2018Årsmelding 2018Saksliste 2018Organisasjonsplan På valg i 2018 er: Carolien Vandersmissen-leder Marianne Skjøthaug-nestleder Arne Karlstrøm- leder sportslig komite og representant i FLAS Roy Ugseth-sportslig komite Trond Anton Andersen-valgkomite Det er viktig at så mange som mulig møter til årsmøte og at

Read More…


ÅRSMØTE 2017

Innkalling Årsmøte Alta Trekkhundklubb Tirsdag 30. mai 2017 Gargia Fjellstue, kl 19. Styret innkaller herved til årsmøte i Alta trekkhundklubb. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes Styret senest 15. mai til: altatrekkhundklubb@outlook.com Valgkomiteen har jobbet med å finne nye kandidater til styret. Her kommer forslaget: Berit Seljestokken går inn

Read More…


ÅRSMØTE 2016

Innkaller til ÅRSMØTE i Alta trekkhundklubb tirsdag 31. mai i henhold til årsplan som er gjort kjent på hjemmesiden (Link). Kommer nærmere tilbake med tid og sted. Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret (ved maria@sparboe.net) i hende 18. mai. Årsmøtepapirer, revidert regnskap, innkomne saker, forslag til kontingent, forslag til budsjett, organisasjonsplan samt

Read More…


REFERAT ÅRSMØTE 2015

aarsmøtereferat2015medvedleggprotokoll


INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Alta trekkhundklubb 2015 ATHK ønsker å invitere til årsmøte på Kvenvikmoen Golfhotell tirsdag 2. juni kl. 1900 Saker til årsmøtet skal leveres skriftlig til maria@sparboe.net innen 19. mai. Endelig saksliste vil bli lagt ut her og på hjemmesiden (www.alta-thk.com) senest 26. mai Det vil bli servert kaffe og noe å bite

Read More…


Beaskàdas 300 Løpsoppdatering

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'pages_read_user_content' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

GPS TRACKING Beaskàdas 300

href="http://rs.k2.no/altathk/map/index.jsp?raceId=20" target="_blank">*Junior 100km
hjemmeside