Athks Organer

2017/18

Alta thk styre

Sportslig komite

I tillegg har daglig leder i FL AS møterett og forslagsrett, men ikke stemmerett.