Athks Organer

2020/21

Alta thk styre

Sportslig komite

I tillegg har daglig leder i FL AS møterett og forslagsrett, men ikke stemmerett.