Bli medlem

Medlemspriser f.o.m 1.1.2015

Kr.200 for medlemmer over 18år

Kr.50 for medlemmer under 18år

Husk at hvert medlem må meldes inn


ADRESSE:

Alta Trekkhundklubb

Postboks 1037

9503 Alta


 

ATHK Bankkontonr.: 4901 23 81068

Velkommen til klubben!


 

Navn)

Epost

Adresse

Telefon

Fødselsdato

For medlemmer under 18 år: Navn, telnr., epost til foresatte