Bli medlem

Medlemspriser f.o.m 1.1.2019

Kr.300 for medlemmer over 18år

Kr.100 for medlemmer under 18år

Husk at hvert medlem må meldes inn


ADRESSE:

Alta Trekkhundklubb

Postboks 1037

9503 Alta

Ta kontakt hvis du vil bli medlem

altatrekkhundklubb@outlook.com

ATHK Bankkontonr.: 4901 23 81068


Velkommen til klubben!