Beaskàdas < 300 Startliste

9-14 Spann starter fredag 12. jan mellom kl . 17-18
Startnummer:

1 Bernd Helmich

2 Dag Broch

3 Tom Frode Johansen

4 Torkil Hansen

5 Tove Sørensen

6 Ben Voigt

7 Aron Andersson

11 Espen Bech

12 May Conny Johansen

13 Ingvild Lakseide Fossøy

14 Kristian Walseth

15 Bernt Walseth

16 Marianne Dahlen

17 Roy Ugseth

18 Magne Storstein

 

8-Spann starter fredag 12 jan mellom kl. 18-19

19 Hege Knutsen

20 Sølvi Monsen

21 Charlotte Martinsen

22 Silje Maret Somby

23 Ole Johnny Holten

24 Maja Sellevoll

27 Runar Terje Foslund

28 Victor Halvorsen

29 Wayne Fisher

30 Vidar Myklevoll

31 Diana Sevkova

32 Tom Vang

33 Herlof Hammari

34 Matti Salmi

35 Wolfgang Simon-Nilsen

36 Dre Langefeld

37 Helene Gran Øverli

38 Ben Marsden

39 Guro Krempig

40 Kristin Blindheim

41 Helle Seiertun Bjerke

42 Cameron Noonan

43 Per Martin Gismervik

44 Bernt Henriksen

45 Marie Myhrvold Brekke

46 Kjetil Kristoffersen

47 Christel Finne

48 Elaine Brown

 

2 X 50 starter fredag 12 jan kl. 19 og ny start på lørdag 13 januar kl. 10.00

49 Mads Finne

50 Jardar Gjertsen

51 Berit Seljestokken

52 Daniel R. Hansen

 

Jr- klassen starter på Lørdag 13 jan kl. 11.00 på Suolovuopmi

53 Mathias Bergmo

54 Maria Jøraholmen

55 Ole Henrik Eira

56 Malin Sederquist

57 Marit L. Abrahamsen

58 Jan Tore Olsen

59 June Victoria S. Mikkelsen