Beaskades 300 2x50km

a2d

Regler for 8-spann 2×50 km
Deltakeren kan starte med minimum 6 hunder og maks 8 hunder.


Alle hunder skal være vaksinert og chipmerket etter gjeldende regler (se NHF)
Vaksinasjonskort med chipnummer er påkrevd!
Deltakeren må ha betalt lisens til NHF for å kunne starte løpet
Startkontingent 600,- (500,- Athk medlemmer)
Start:  Fredag 6. januar kl. 19.00 Start 2 lørdag 7. januar kl. 10.00
Løpet går over to dager med ny start på lørdagen. Premieutdeling lørdag 7.  januar kl. 14.00 på Gargia fjellstue.

Obligatorisk utstyr
*Sleden skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund i tillegg til obligatorisk utstyr.
*GPS + ekstra batterier
*Snøspade
*Øks eller storkniv
*Signalpenn
*Førstehjelpsutstyr
*Hodelykt og batteri
*Vintersovepose
*Jerven ekstrem, eller tilsvarende kvalitet
*Dekken til alle hunder i spannet
*8 sokker per hund (inkludert dem som er på hund ved start)
*Ekstrem vinterbeklædning
*Fôr og snakking til hund for 24 t.
*Mat og drikke til deltakeren for 24 t.
*Forskåler og øse
*Operativ forkoker (dvs. 1 l. rødsprit og fyrstikk)
*Hundepose (hvis hund må i sleden)
*Deltakeren må være merket med refleks foran og bak på jakken. Lederhundene må være merket med refleks på halsbånd eller på frontnakkeline.

Det forventes at deltakeren kan enkel bruk av GPS.
TD/rennleder har full anledning å godkjenne eller forkaste utstyr.
Alle deltakere skal ivareta sin og hundene sin sikkerhet på fjellet. Derfor må obligatorisk utstyr være av god nok kvalitet til å bruke i dårlig vær/ekstremvær
Deltakeren kan bli nektet å starte hvis det er mangler ved obligatorisk utstyr, slede eller hvis deltakeren sine hunder ikke er i god nok forfatning til å starte i løpet.