Beaskàdas < 300 280km / 220km

Oppdatert 14 januar 2019

Beaskádas <300

Siden løpet er flyttet til 18-20 januar 2019 så blir det litt endringer på distansen i begge klasser. 

Starten er flyttet til senere på ettermiddagen og registrering (for dem som ikke har registrert seg tidligere) og kjørermøte blir på fredagen på Gargia fjellstue. Se program for løpet.

 

9-14-spann 220 km og 8-spann 160 km

Beaskádas <300km er godkjent som kvalifiseringsløp til FL-500, gjelder både 9-14 og 8 spann klassen.

Alle hunder skal være vaksinert og chipmerket etter gjeldende regler (se NHF)

Vaksinasjonskort med chipnummer er påkrevd!

Deltakeren må på forhånd ha betalt lisens til NHF for å kunne starte løpet

Løype 9-14 spann 220: Gargia – Suolovuopmi 1 – Bingis 1 – Suolovuopmi 2– Bingis 2  – Suolovuopmi 3 – Bingis 3 – Suolovuopmi 4 – Gargia mål

Løype 8 spann 220: Gargia – Suolovuopmi 1– Bingis 1 –Suolovuopmi 2 – Bingis 3 -Suolovuopmi 3 – Gargia mål

Inn og ut tider blir registrert på følgende plasser:

9-14 spann: Suolovuopmi 2, og Suolovuopmi 3 og Suolovuopmi 4

8-spann:  Suolovuopmi 2 og  Suolovuopmi 3

Alle deltakere skal ha med seg GPS med sporlogg og skal kunne fremvise at man har fulgt løypa hvis det blir påkrevd.

9-14 spann starter på fredag 11 januar mellom kl. 16.30 – 17.00 og 8 spann starter mellom kl. 17.00 – 18.00

– Starttiden til hver enkelt deltaker blir registrert i minutter.

Hvis deltakeren skal hvile i sporet må den kjøre ut av løypa når den skal ta ut hvile. Det er ikke lov å legge seg til å hvile i løypa da dette vil være til hinder for andre deltakere.

Deltakeren skal ha med seg GPS med sporlogg. GPS nullstilles ved start, og deltakeren skal påse at sporloggen er på.

Hvis deltakere ikke kan vise til at den har fulgt løypa på sin GPS fra start til mål kan den ved særlig grunn likevel få godkjent løp. Men vil bli registrert sist i sin klasse på resultatliste.

Deltakeren kan kun sette igjen hund på Suolovuopmi 1,2 og 3

Deltakeren er selv ansvarlig for hunden som satt ut. Kjørere må selv ta ansvar for henting av hunder som blir tatt ut på Suolovuopmi. Arrangør kan være behjelpelig med å frakte hunder ned til Gargia hvis mulig. Det er ønskelig at handlere kan være behjelpelig med å hente sine og andre deltakere hunder ved behov.

Skistaver eller annet stakeutstyr er ikke tillatt i noen klasser.

Det er veipassering på Suolovuopmi 1,2 og 3. Det vil være vakter ved veien og nedsatt hastighet. Deltakeren har likevel selv alt ansvar for seg og sitt spann når den skal krysse vei. For å ikke sette seg selv eller andre i fare skal alle deltakere forholde seg til beskjeder fra vaktene ved veikryssing.

Hviletid:

Det er 7 timer obligatorisk hvile i begge klasser. Minimum 2 av disse timene + tidsutligning skal tas ut på Suolovuopmi 2.

Hviletid kan tas ut på:

9-14 spann: Suolovuopmi 2 og 3 og 4

8-spann: Suolovuopmi 2 og 3

Dyrevelferd og veterinærtjenesten:

Beaskádas <300 skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse.

Deltakeren er til en hver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut i fra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.

Hunder som blir skadet eller av andre helsemessige og/eller kondisjonsmessige tilstander ikke egner seg til å fortsette i løpet skal fraktes i sleden og tas med til Suolovuopmi for vurdering av veterinærer.

Hunder som er vurdert av veterinærer til ikke å kunne delta videre skal tas ut av løpet.

Hunder som halter skal fraktes i sleden. Hunder skal ikke springe halte inn til, heller ikke ut av Suolovuopmi/inn til mål.

Hunder som faller om/kaster seg skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til Suolovuopmi og tas ut av løpet.

Hunder som er/har vært overopphetet skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste Suolovuopmi og tas ut av løpet.

Brudd på regelen kan medføre at deltakeren blir diskvalifisert.

Veterinærene er stasjonert på Suolovuopmi og vil være tilgjengelig for alle deltakere der.

Det vil være to (2) timer obligatorisk hvile pluss tidsutligning på Suolovuopmi 2 for begge klasser.

➢ Det vil være obligatorisk veterinærsjekk på Suolovuopmi 2 Deltakeren sitt spann skal være godkjent av veterinær før den kan starte ut fra Suolovuopmi.

Det vil være tilgang til veterinær på Suolovuopmi 1, 2 og 3

Veterinærene kan pålegge deltakeren ekstra hvile på Suolovuopmi hvis de vurderer at hundespannet vil trenge det.

Deltakeren har selv ansvar for å påse at hundespannet er i god nok forfatning til å gå ut av Suolovuopmi etter godkjenning fra veterinær. Det er deltakeren som har ansvaret for at dens hunder har fått riktig stell og hvile underveis til å kunne fortsette løpet. Deltakeren vil få veiledning av veterinær så langt det er mulig.

 

Hunder som skal gå videre i løpet fra obligatorisk veterinærkontroll skal ha:

Det vil være veterinær til stede ved målgang dersom det viser seg å være praktisk gjennomførbart.

En deltaker som starter ut fra Suolovuopmi 2 uten godkjent veterinærkontroll vil automatisk bli diskvalifisert.

En deltaker og dens spann/enkelt hunder kan bli pålagt undersøkelse og holdt igjen på Suolovuopmi 1, 2 og 3 hvis det anses som nødvendig, også etter godkjent veterinærkontroll. Deltakeren må starte ut fra alle sjekkpunkt med ett frisk og skadefritt hundespann. Deltakeren kan bli pålagt og snu tilbake til sjekkpunkt hvis den har skadet hund, eller at spannet er i dårlig forfatning. Gjelder også fra Suolovuopmi 3 og til mål.

Hvis en hund blir syk under løpet har deltakeren selv ansvar og bringe den til nærmeste vakthavende veterinær for behandling.

 Obligatorisk utstyr

*Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum en hund i tillegg til obligatorisk utstyr.

*GPS + ekstra batterier. Med innlagt spor. Alle deltakere er pålagt å bruke GPS, den skal nullstilles ved start og sporlogg skal være på under hele løpet. Deltakeren kan bli pålagt å vise frem GPS for å vise at løypa er fulgt. Gps skal være innstilt på UTM

*Snøspade

*Frontanker

*Øks eller storkniv

*Førstehjelpsutstyr til seg selv og til hunder

*Signalpenn

*Wirenakkeline (en til hver hund i spannet)

*Starttau

*Liggunderlag

*Jerven ekstrem, eller tilsvarende kvalitet

*Vintersovepose

*Hodelykt

*Dekken til alle hundene i spannet

*8 sokker per hund (inkludert dem som er på hund ved start)

*Ekstra sko og sokker/innersko til deltakeren

*Mat og drikke til deltakeren for minimum 24 t. 

*Minimum 1 kg fôr per hund (vi anbefaler at du tar med nok fôr for minimum 24 t.) Alt fôr kan brukes underveis i løpet. Ikke krav til å ha med noe tilbake til mål!

*10 liter vann 9-14-spann/ 5 liter vann 8-spann

*Operativ fôrkoker, (dvs minimum 1 liter rødsprit, fyrstikk)

*Forskåler og øse

*Hundepose (hvis hund må i sleden)

*Deltakeren skal være merket med refleks foran og bak på jakken. I tillegg så må lederhunder være merket med refleks i halsbåndet eller mellom nakkelina. Det skal også være refleks på sledens langside på begge sider.


 

Det forventes at deltakeren kan enkel bruk av GPS.

TD/rennleder har full anledning å godkjenne eller forkaste utstyr.

Det blir kun utdelt halm på Suolovuopmi 2. Halmen kan samles opp av deltakeren og brukes på Suolovuopmi 3. Deltakeren kan ta med seg høy eller pledd fra start hvis den ønsker det for å bruke under hvile i løypa eller på Bingis.

HALM er ikke lov å bruke i løypa under løpet!

Alle deltakere skal ivareta sin og hundene sin sikkerhet på fjellet. Derfor må obligatorisk utstyr være av god nok kvalitet til å bruke i dårlig vær/ekstremvær

Deltakeren kan bli nektet å starte hvis det er mangler ved obligatorisk utstyr, slede eller hvis deltakeren sine hunder ikke er i god nok forfatning til å starte i løpet.