Beaskades 300 280km / 220km

a2d

12-spann 280 km og 8-spann 220 km
Bæskades 300km er godkjent som kvalifiseringsløp til FL-500!


*Løype 12 spann 260: Gargia – Soulovobmi 1 – Bingis 1 – Mieron 1 – Bingis 2 – Soulovobmi 2– Bingis 3 – Mieron 2 – Soulovobmi 3  – Gargia mål

*Løype 8 spann 220: Gargia – Soulovobmi 1– Bingis 1 – Mieron 1 – Bingis 2 – Mieron 2 – Bingis 3 – Soulovobmi 3 – Gargia mål 


*Hviletid på hver deltaker sin GPS blir registrert på Suolovobmi 2 i 12 spann klassen og på Bingis 2 i 8 spann klassen.

12 spann starter fra 17.00 til 18.00 og 8 spann starter fra 18.00 – 19.00
Starttiden til hver enkelt deltaker blir registrert i minutter. 


*Obligatorisk hvile 8 t pluss tidsutligning kan tas ut valgfritt fra start og skal være tatt ut før Soulovobmi 3

Deltakeren må ta ut obligatorisk hvile mellom angitte kontrollpunkter. Deltakeren MÅ kjøre ut av løypa når den skal ta ut obligatorisk hvile. Det er ikke lov å ta ut obligatorisk hvile i sporet.
Deltakeren skal ha med seg GPS med sporlogg. GPS nullstilles ved start og det blir kontrollert stopptid på kjørerens GPS på Bingis 2 og Soulovobmi 3. Deltakere som er kommet inn til Soulovobmi 3 og ikke registrert med 8 timer obligatorisk hvile (pluss tidsutligning) er automatisk diskvalifisert. Deltakere har selv ansvaret for å kunne bevise med hjelp av sin GPS at han har hvilt i 8 timer pluss tidsutligning fra start og innen Soulovobmi 3. Deltakeren må også ved behov kunne bevise på sin GPS at han har fulgt løypa (sporlogg) fra start til mål.
Gps blir plombert/registrert før start.


*Deltakeren kan kun sette igjen hund på Soulovobmi 1,2 og 3
Deltakeren er selv ansvarlig for hunden som satt ut. Kjørere må selv ta ansvar for henting av hunder som blir tatt ut på Soulovobmi. Arrangør kan være behjelpelig med å frakte hunder ned til Gargia hvis mulig. Det er ønskelig at handlere kan være behjelpelig med å hente hunder ved behov.
*Skistaver eller annet stakeutstyr er ikke tillatt i noen klasser.
*Det er veipassering på Soulovobmi 1 og 3. Det vil være vakter ved veien og nedsatt hastighet. Deltakeren har likevel selv alt ansvar for seg og sitt spann når han skal krysse vei. Deltakeren må forholde seg til beskjeder fra vaktene ved veikryssing.
*Det vil være veterinær til stede på Suolovobmi under løpet.

Obligatorisk utstyr
*Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum en hund i tillegg til obligatorisk utstyr.
*GPS + ekstra batterier. Med innlagt spor. Alle deltakere er pålagt å bruke GPS, den skal nullstilles ved start og være på under hele løpet. Deltakeren vil bli pålagt å vise frem GPS for å vise at 8 t obligatorisk hvile pluss tidsutligning er gjennomført og at løypa er fulgt. Gps skal være innstilt på UTM
*Snøspade
*Frontanker
*Øks eller storkniv
*Førstehjelpsutstyr til seg selv og til hunder
*Signalpenn
*Wirenakkeline (en til hver hund i spannet)
*Starttau
*Liggunderlag
*Jerven ekstrem, eller tilsvarende kvalitet
*Vintersovepose
*Hodelykt
*Dekken til alle hundene i spannet
*8 sokker per hund (inkludert dem som er på hund ved start)
*Ekstra sko og sokker/innersko til deltakeren
*Mat og drikke til deltakeren for minimum 24 t.
*Minimum 1 kg fôr per hund (vi anbefaler at du tar med nok fôr for minimum 24 t.)
*10 liter vann 12-spann/ 5 liter vann 8-spann
*Operativ fôrkoker, (dvs minimum 1 liter rødsprit, fyrstikk)
*Forskåler og øse
*Hundepose (hvis hund må i sleden)
*Deltakeren skal være merket med refleks foran og bak på jakken. I tillegg så må i hvert fall lederhunder være merket med refleks i halsbåndet eller mellom nakkelina.

Det forventes at deltakeren kan enkel bruk av GPS.
TD/rennleder har full anledning å godkjenne eller forkaste utstyr.
Det blir ikke utdelt halm eller høy under løpet. Deltakeren kan ta med seg høy eller pledd fra start hvis det er ønskelig. HALM er ikke lov å bruke under løpet!
Alle deltakere skal ivareta sin og hundene sin sikkerhet på fjellet. Derfor må obligatorisk utstyr være av god nok kvalitet til å bruke i dårlig vær/ekstremvær
Deltakeren kan bli nektet å starte hvis det er mangler ved obligatorisk utstyr, slede eller hvis deltakeren sine hunder ikke er i god nok forfatning til å starte i løpet.