Beaskàdas < 300 PROGRAM

Program Beaskádas <300 

Pga covid 19 er situasjon usikker angående  hvor mange folk som kan samles i samme rom. Vi følger de retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet angående covid 19 til enhver tid. Dette vil påvirke registrering, kjørermøte, sjekkpunkt kafe, samling på sjekkpunkt osv. 

Alle må forholde seg til Suolovuopmi fjellstue sin retningslinjer om hvor mange de kan ha i lokalet samtidig.

9-10 Januar 2021

Regler, distanse, tidspunkt og program er med forbehold om at endringer kan forekomme, gjelder alle klasser.

Beaskádas < 300 blir i 2021 og kun arrangere  8-spann 160 km og Jr-klasse 100 km med start og mål på Suolovuopmi fjellstue.

Det blir ikke kjørermøte. Alt blir lagt ut på forhånd på Fb og Athk sin hjemmeside. Viktig at alle oppdaterer seg fortløpende.

Lørdag 9. januar

Kl. 10.00 – 11.00 Åpen start 8-spann

11.00 Start Jr klasse

8-spann kjører til Mieron og tilbake til Suolovuopmi på ettermiddag/kveld og må ha minimum 4 t hvile før de kan kjøre ut på neste runde til Bingis og tilbake til Suolovuopmi.

Jr-klassen kjører til Bingis og snur og skal ha minimum 5 t hvile på Suolovuopmi før de starter ut på siste runden til Bingis.

Målgang på Suolovuopmi for begge klasser i løpet av kvelden og natten.

Pga Covid-19 avsluttes løpet etter målgang.