Organisasjonskomité

Løps komite                        

Rita Hallvig

Sølvi Monsen

Karoline Holden Eriksen

Kristian Walseth

Bernd Helmich

Paul Harald Roland

Veterinærteam 2019

Kjerstin K. Iversen

Alex Mathey

Veronique Mork

Hanne Aakerholm

Løypekjørere

Frank Evensen

Arvid Aleksandersen